//
home

Latest Post

Bye Bye! Hehe


Ngôi nhà này đã theo chân mình lâu lắm rồi. Còn vài tháng nữa là đã tròn một năm kể từ ngày mình cặm cụi làm ra cái wordpress Với nó mình đã có biết bao kỉ niệm vui có, buồn có. Nhớ những ngày đầu tập edit cứ online suốt chỉ mong nhận được … Tiếp tục đọc